WLTP: Wat is het en wat doet het?

WLTP is de afkorting van Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure. Het is de nieuwe richtlijn die, vanaf september 2017, de wereldwijd geharmoniseerde standaard beschrijft voor het bepalen van het brandstofverbruik en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot en het elektrisch bereik van lichte voertuigen (personenwagens en lichte bedrijfswagens). Het is de opvolger van de veel bekritiseerde NEDC test methode.
Wereldwijd? Nou ja, niet helemaal. Alleen de EU, Zwitserland, Noorwegen, Zuid-Korea, Japan en misschien India gaan WLTP gebruiken…

Waarom WLTP?

We weten al langere tijd dat de verouderde NEDC test methode niet meer aansloot bij de praktijk, waardoor grote verschillen konden ontstaan tussen de fabrieksopgave van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot aan de ene kant en de werkelijke praktijkwaarden aan de andere kant. Ondanks dat men al bezig was met de ontwikkeling van de nieuwe WLTP methode, was de urgentie bij de verantwoordelijke instanties echter niet hoog genoeg om dit al te veranderen. Door het dieselschandaal bij de Volkswagen Groep zijn de plannen van WLTP echter een in stroomversnelling geraakt, hetgeen resulteerde in de invoering van de WLTP test methode per 1 september 2017.

Hoe beïnvloedt WLTP de eigen bijdrage voor privégebruik?

Doordat de BPM op een auto wordt bepaald a.d.h.v. de CO2 uitstoot, is het de verwachting dat het BPM deel van de auto duurder gaat worden doordat de auto volgens de realistischer WLTP testmethode een hogere CO2 uitstoot zal gaan krijgen. Hierdoor wordt dezelfde leaseauto ineens duurder, waardoor de eigen bijdrage voor eenzelfde auto in de toekomst hoger uitvalt.
Als in 2019 de CO2 uitstoot ook nog eens afhankelijk wordt van de gekozen opties zoals, trekhaak, grotere wielen of een panoramadak, zal het verschil nog groter worden met de huidige auto.
In 2021 moet de uitstoot van het Europese wagenpark gedaald zijn tot gemiddeld 95 gram. De huidige trendbreuk is een probleem voor de autofabrikanten, meldt der Spiegel. Als de gestelde norm niet wordt gehaald, dreigen forse boetes van de EU en een aanscherping van de limiet. Naar verwachting worden die rond 2025 verscherpt tot 78 of zelfs 68 gram per kilometer. Met de nieuwe WLTP norm lijkt dat een nog grotere uitdaging te gaan worden, waardoor ook belastingmaatregelen genomen kunnen gaan worden om de CO2 uitstoot te beteugelen.

Hoe beïnvloedt WLTP de restwaarde van uw wagenpark?

Daar heeft restwaardespecialist Autotelex onderzoek naar gedaan en zij melden het volgende: “Alles wijst er op dat WLTP de eerste norm zal zijn waarop echt milieubeleid gestuurd gaat worden. Het gat tussen theoretische emissies en praktijkwaarden wordt immers grotendeels gedicht. Het gevolg hiervan is dat alle voorliggende normen waardeloos worden. In Duitsland zijn er signalen dat zelfs NEDC Euro 6 straks de grote steden niet meer in mag. In Zwitserland wordt geadviseerd om uitsluitend auto’s volgens de strengere normen te kopen. Enkele autofabrikanten springen hier al op, zowel Peugeot (met twee dieselmotoren in de nieuwe 308) en Volvo met de XC40. Mazda heeft haar nieuwe CX-5 begin dit jaar al ‘vrijwillig’ aan de norm onderworpen, aangezien er toen nog geen verplichting gold.”
Het blog van Autotelex stelt dat de verkoop van Euro 6-modellen onder druk komt te staan wanneer er voldoende WLTP-modellen (en de daaraan afgeleide Euro 6c of Euro 6d-TEMP normen) voorhanden zijn. “Een enorme kans voor merken die snel met nieuwe modellen komen, maar dramatisch voor andere merken die de ontwikkelingen niet snel genoeg volgen. De tweespalt zal ongekend zijn”, aldus Autotelex. Ook restwaarden krijgen hiermee te maken. WLTP auto’s hebben absoluut een streepje voor.
Bronvermelding: Automotive Management / Autotelex

Wilt u weten hoe u op deze ontwikkeling kan inspelen en welke maatregelen u kan nemen?

Neem dan contact op met Willem Hardeman van IN2LEASING en laat u onafhankelijk adviseren.

Bel: 06 – 4480 2880