info@in2leasing.nl

0343 - 238 001

0343 - 238 001

info@in2leasing.nl

VEELGESTELDE VRAGEN

VEEL GESTELDE VRAGEN

OPERATIONAL LEASE

Veel gestelde vragen

Wie mag er in uw leaseauto rijden?

Iedereen die in het bezit is van een in Nederland geldig rijbewijs, mag in uw leaseauto rijden. U moet hier echter wel toestemming voor hebben gegeven en u blijft zelf verantwoordelijk voor het voertuig. Het kan zijn dat uw werkgever een autoreglement heeft, waarin voor dit onderwerp afwijkende afspraken met u gemaakt zijn.

Hoe meld ik een schade aan mijn leaseauto?

Elke leasemaatschappij heeft zijn eigen procedure voor afwikkeling van schades. Omdat wij met veel verschillende leasemaatschappijen samenwerken, is het raadzaam om eerst de website of de app van uw leasemaatschappij te raadplegen.

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende: 

• Bij eenzijdige schade is er geen papieren schadeformulier nodig, maar in specifieke gevallen kan uw leasemaatschappij hier alsnog om vragen.

• Probeer bij een tweezijdige schade (met uw telefoon) een foto te maken van het voertuig van de tegenpartij inclusief kenteken.

• Bij inbraak- en diefstalschade dient u aangifte te doen bij de politie.

• Bij diefstal van het voertuig dient u per direct telefonisch contact met uw leasemaatschappij.

Mocht u hulp nodig hebben hierbij, dan kunt u in2leasing contacten op het telefoonnummer rechtsboven aan deze pagina.

Bijtelling, hoe zit dat?

De bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak is van toepassing op ondernemers of werknemers die een auto van de zaak ter beschikking hebben gekregen. Het voordeel dat deze auto ook privé gebruikt mag worden, wordt voor werknemers belast als loon in natura (geregeld in artikel 13bis Wet loonbelasting) en bij ondernemers bij hun winst geteld (geregeld in artikel 3.20 Wet inkomstenbelasting). Voor ondernemers geldt de bijtelling voor het privé-gebruik van de auto als de auto tot het vermogen van de onderneming behoort of als de auto door de onderneming geleast wordt. In principe komen alle autokosten dan ten laste van de winst, maar voor het privégebruik wordt deze aftrekpost gecorrigeerd met de bijtelling. De bijtelling bedraagt bij ondernemers nooit meer dan de werkelijke kosten en lasten.

Als het aantal privékilometers op jaarbasis groter is dan 500 kilometer, kan bij eerste tenaamstelling in 2021 de hoogte van de bijtelling worden afgelezen uit onderstaande tabel:

0 gram/km: 12% tot een fiscale waarde van de auto van €40.000,-. Daarboven geldt 22% bijtelling >0 gram/km: 22%

De bijtelling wordt tot het loon of de winst gerekend. Voor werknemers wordt de bijtelling via de loonbelasting belast en verrekend via de loonstrook. Een eventuele eigen bijdrage van de werknemer voor privégebruik komt op de (bruto) bijtelling in mindering.

Hoe bereken ik mijn fiscale bijtelling?

Hoeveel bijtelling u moet betalen hangt van een aantal factoren af.

• Catalogusprijs van de leaseauto
• Bijtellingspercentage van de leaseauto
• Belastingschijf op basis van bruto jaarinkomen berijder

Bijtellingpercentage

Vanaf 1 januari 2021 is de bijtelling weer veranderd, maar wel veel eenvoudiger geworden. De hoogte ervan is afhankelijk van de CO2 uitstoot van het voertuig. Hieronder vindt u een overzicht van de CO2 uitstoot en de bijbehorende bijtelling.

0 gram/km: 12% tot een fiscale waarde van de auto van €40.000,-. Daarboven geldt 22% bijtelling >0 gram/km: 22%

Het percentage geldt voor een periode van 60 maanden vanaf de eerste kentekenregistratie. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven. Het percentage blijft ook gelden als de auto van eigenaar wisselt of als een andere werknemer de auto gaat gebruiken. Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden. Het nieuwe percentage geldt dan weer voor van 60 maanden.

Belastingschijf, de zgn. ‘netto’ bijtelling

Aan de hand van het bijtellingspercentage en de catalogusprijs van de leaseauto kunt u berekenen welk bedrag er bij uw inkomen opgeteld gaat worden en waarover u inkomstenbelasting dient te betalen. Deze kosten zijn afhankelijk van de belastingschijf waar u op basis van het inkomen in valt.
Inkomen belastingschijf 2021:
€ 0,- t/m € 68.507 : 37,10%
€ 68.508,- en meer : 49,5%

Loonheffing per maand

Op basis van deze gegevens kan nu het bedrag aan maandelijkse loonheffing worden berekend.

Rekenvoorbeeld:
Catalogusprijs auto € 30.000,-
Bijtellingspercentage op basis van CO2 uitstoot bedraagt 22%
Bruto jaarinkomen bedraagt € 40.000,-
De jaarlijkse fiscale bijtelling bedraagt 22% van de catalogusprijs van de auto.
€ 30.000,- á 22% bijtelling = € 6.600,- bijtelling per jaar.
Op basis van het bruto jaarinkomen dient er 37,10% belasting betaald te worden over het bedrag aan bijtelling.
€ 6.600,- á 37,10% belasting = € 2.449,- extra loonheffing per jaar. De netto kosten voor het privé gebruik van de auto zijn dan per maand € 2449,-/12 = € 204,-

Hoe bereken in mijn fiscale bijtelling?

Hoeveel bijtelling u moet betalen hangt van een aantal factoren af. 

• Catalogusprijs van de leaseauto

• Bijtellingspercentage van de leaseauto

• Belastingschijf op basis van bruto jaarinkomen berijder 

Bijtellingpercentage 2017

Vanaf 1 januari 2017 is de bijtelling weer veranderd, maar wel veel eenvoudiger geworden. Dit geldt voor alle auto’s met een eerste tenaamstelling van het kenteken in 2017. De hoogte ervan is afhankelijk van de CO2 uitstoot van het voertuig. Hieronder vindt u een overzicht van de CO2 uitstoot en de bijbehorende bijtelling.

0 gram/km:  4%
>0 gram/km:  22%

Het percentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven. Het percentage blijft ook gelden als de auto van eigenaar wisselt of als een andere werknemer de auto gaat gebruiken. Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden. Het nieuwe percentage geldt dan weer voor van 60 maanden.

Belastingschijf, de zgn. ‘netto’ bijtelling

Aan de hand van het bijtellingspercentage en de catalogusprijs van de leaseauto kunt u berekenen welk bedrag er bij uw inkomen opgeteld gaat worden en waarover u inkomstenbelasting dient te betalen. Deze kosten zijn afhankelijk van de belastingschijf waar u op basis van het inkomen in valt. 

Inkomen belastingschijf 2017:

€ 0,-          t/m € 19.981,-     36,55%
€ 19.982,- t/m € 33.790,-     40,8%
€ 33.791,- t/m € 67.071,-     40,8%
€ 67.072,- en meer              52% 

Loonheffing per maand 

Op basis van deze gegevens kan nu het bedrag aan maandelijkse loonheffing worden berekend. 

Rekenvoorbeeld:

Catalogusprijs auto € 30.000,-
Bijtellingspercentage op basis van CO2 uitstoot bedraagt 22%
Bruto jaarinkomen bedraagt € 40.000,-
De jaarlijkse fiscale bijtelling bedraagt 22% van de catalogusprijs van de auto.
€ 30.000,- á 22% bijtelling = € 6.600,- bijtelling per jaar.
Op basis van het bruto jaarinkomen dient er 40,8% belasting betaald te worden over het bedrag aan bijtelling.
€ 6.600,- á 40,8% belasting = € 2.693,- extra loonheffing per jaar. De netto kosten voor het privé gebruik van de auto zijn dan per maand € 2693,-/12 = € 224,- 

Bijtellingspercentage 2016

In 2016 gold een ander bijtellingsregime. Omdat er nog voorraadauto’s worden aangeboden die al wel een kentekenregistratie in 2016 hebben gehad, bestaat er nog de mogelijkheid om een “bijtellingsvriendelijke” auto uit 2016 in te zetten in een leasecontract. Let er wel op dat niet alle leasemaatschappijen dit doen.

Het bijtellingspercentage werd ook in 2016 bepaald door de CO2 uitstoot van de auto. Hieronder ziet u een overzicht welk percentage van toepassing is op auto’s die in 2016 een eerste tenaamstelling hebben gekregen. 

CO2-uitstoot per kilometer    Percentage van  de cataloguswaarde

0 gram: 4%
50 gram of minder en meer dan 0 gram: 15%
106 gram of minder en meer dan 50 gram: 21%
Meer dan 106 gram: 25%

Het percentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven. Het percentage blijft ook gelden als de auto van eigenaar wisselt of als een andere werknemer de auto gaat gebruiken. Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden. Het nieuwe percentage geldt dan weer voor van 60 maanden.

Hoe vraag ik een schadevrij rijden verklaring aan?

Stuur hiervoor een verzoek per mail naar info@in2leasing.nl met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam, contractnummer en kenteken van uw leaseauto. Wij vragen de verklaring vervolgens voor u op bij de leasemaatschappij.

Mijn auto heeft onderhoud nodig. Wat moet ík doen?

Voor het plannen van onderhoud kunt u zelf contact opnemen met een autobedrijf. Per leasemaatschappij kan het echter wel verschillen of u bij een aangesloten autobedrijf onderhoud kunt laten uitvoeren of dat u zich bij iedere merkdealer kunt melden, dus is het verstandig om even de procedure van uw leasemaatschappij te checken alvorens een afspraak ergens te maken.

Heeft u hier nog vragen over? Neem dan gerust contact met ons op via het telefoonnummer rechtsboven aan deze pagina of stuur een e-mail naar info@in2leasing.nl.

Wanneer moeten de zomer/winterbanden gewisseld worden?

Het wordt aangeraden om de winterbanden in oktober of november te laten monteren. In maart of april kunt u de zomerbanden weer onder de auto laten monteren. Het is verstandig om even de procedure van uw leasemaatschappij te checken alvorens een afspraak ergens te maken, omdat veel leasemaatschappijen afspraken hebben met bepaalde importeurs of bandenketens.

Moet mijn leaseauto voorzien zijn van winterbanden als ik naar het buitenland ga?

Indien u in de wintermaanden naar Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk of een Scandinavisch land gaat, zorg er dan voor dat uw leaseauto voorzien is van winterbanden. Indien u ook de bergen in gaat, zorg er dan ook voor dat u sneeuwkettingen bij u heeft.

Voor meer informatie over winterbanden in het buitenland, kunt ook ook de website van de ANWB raadplegen. Klik hier.

Is mijn lease auto verzekerd in het buitenland?

Op uw groene kaart kunt u lezen in welke landen u bent verzekerd.

Hoe werkt een kilometer afrekening?

Jaarlijks wordt er gekeken naar het contractueel afgesproken kilometrage en de werkelijk door u gereden kilometers. Aan de hand van deze berekening ontvangt u een credit of debetnota voor resp. te weinig of te veel kilometers i.r.t. uw contractkilometers.

Wanneer wordt het leasecontract herberekend?

Als het werkelijke kilometrage en/of de looptijd afwijkt van de contractueel overeengekomen kilometers en/of looptijd (buiten de gestelde bandbreedte), dan vindt er een hercalculatie plaats. De bovengenoemde bandbreedte kunt u in de voorwaarden van uw mantelovereenkomst terugvinden.

Kan ik tussentijds overstappen op een andere leaseauto?

Ondanks dat u een contract hebt voor lagere tijd, kunt u via in2leasing switchen naar een andere leaseauto. Hierbij dient u er wel rekening mee te houden dat uw huidige leasemaatschappij kosten in rekening brengt die zij hebben van het eerder inleveren van uw huidige auto. Via bemiddeling door in2leasing kunt u deze kosten minimaliseren en zo toch in een andere auto gaan rijden. Neem hiervoor contact met ons op om uw situatie te bespreken.

Kan ik als starter een leasecontract afsluiten?

De standaard acceptatievoorwaarden voor startende ondernemers zijn zwaarder dan voor bedrijven met een gezonde financiële historie. In2leasing is zelf gespecialiseerd in dienstverlening rondom starters en weet met een goed plan altijd een mogelijkheid te vinden om een auto te leasen. Neem contact met ons op en wij overleggen samen de mogelijkheden.

Hebben jullie ook voorloopautos?

Jazeker, als u een leasecontract via ons afsluit, kunnen wij een voorloopauto voor u regelen. Deze wordt op een door u aangegeven adres in Nederland afgeleverd en later weer opgehaald.

Hebben jullie ook shortlease auto’s beschikbaar?

Jazeker, wij hebben voor elke periode en elk type auto of bedrijfsauto een shortlease mogelijkheid beschikbaar. Dit wordt ook vaak ingezet voor medewerkers die nog in hun  proeftijd zitten of voor medewerkers die korter dan het standaardcontract een auto nodig hebben.

Ik ben al in het bezit van een auto, kan ik dat alsnog via jullie leasen?

Afhankelijk van leeftijd en kilometers kan via in2leasing nog een operational lease contract (sales&lease back contract) worden afgesloten. Daarna zijn er nog voldoende mogelijkheden om de auto te leasen middels een Financial lease contract. Wij raden u aan om de mogelijkheden hiervoor in een persoonlijk gesprek met ons te bespreken.

Mijn vraag staat hier niet bij, wat nu?

Neem contact met ons op per mail of op het telefoonnummer rechts bovenaan deze pagina en wij helpen u graag verder.

FINANCIAL LEASE

Veel gestelde vragen

Ik heb een auto gezien die niet op jullie website staat. Kan ik deze via jullie leasen?

Jazeker! Het is mogelijk om elke auto via in2leasing te leasen. Je kunt altijd vrijblijvend een offerte opvragen. Zelfs als je een aanbieding hebt ontvangen van een andere partij, kunnen wij je nog steeds een concurrerend voorstel doen.

Ik ben een startende ondernemer, kan ik ook leasen?

Jazeker, vooral voor startende ondernemingen kan Financial Lease dé oplossing zijn om niet direct te hoeven te investeren en de kosten over langere termijn te kunnen uitspreiden. Houd er wel rekening mee dat er om een aanbetaling gevraagd kan worden, aangezien u nog geen historie kan laten zien van resultaten.

Welke informatie moet ik beschikbaar stellen?

Afhankelijk van de aan te schaffen auto en de aanbetaling kan dit verschillen. Voor een snelle acceptatie stuurt u de meest recente jaarcijfers, kopie van de inschrijving van KvK en een kopie van de offerte naar info@in2leasing.nl. Voor startende ondernemingen hebben wij ook een ondernemingsplan nodig voor de beoordeling.

Ben ik de eigenaar van de auto bij Financial Lease?

In Nederland kennen we twee soorten eigenaarschap van een gebruiksgoed, namelijk economisch eigendom en juridisch eigendom. Vanaf het moment van ondertekening van de leaseovereenkomst, ben jij economisch eigenaar van de auto. Dat betekent dat u vanaf dat moment risico draagt over de waardevermindering van de auto. De factuur van de auto komt op jouw naam, je activeert de auto op de balans van je onderneming en het kenteken wordt ook direct aan jou toegewezen. De leasemaatschappij blijft gedurende de looptijd echter juridisch eigenaar van de auto. Dit betekent dat de auto het onderpand is van de leaseovereenkomst. Hierdoor kan je de auto niet verkopen tijdens de leaseperiode zonder toestemming van de leasemaatschappij.

Is bij Financial Lease het onderhoud, verzekering en wegenbelasting etc. ook inbegrepen?

Financial Lease is enkel een zakelijke financiering met de auto als onderpand. Alle operationele kosten zoals onderhoud, verzekering en wegenbelasting zijn hier niet bij inbegrepen. Wanneer u volledig ontzorgd wil worden, kan u overwegen om een operationeel leasecontract te nemen, waar deze kosten wél in verwerkt worden. Neem voor een professioneel advies voor uw situatie contact op met ons via bovenstaand telefoonnummer of per mail op info@in2leasing.nl

Wat is een slottermijn?

Dit is het bedrag dat aan het einde van de looptijd nog openstaat. Omdat een auto altijd nog een bepaalde restwaarde heeft aan het einde van de leaseperiode, kan je er binnen je leasecontract voor kiezen om over deze waarde geen aflossing te betalen. De slottermijn moet in verhouding staan met de economische restwaarde van de auto na afloop van het contract. De hoogte van de slottermijn bepaal je samen met ons.

Waarom moet ik de BTW zelf financieren?

De auto wordt bij Financial Lease direct aan uw onderneming gefactureerd. Dit betekent dat u de BTW bij de eerste aangifte kunt terugvorderen. Je schiet de btw dus, net zoals bij de rest van jouw zakelijke uitgaven, zelf voor. Wanneer je de BTW zou meefinancieren, zou je de gehele looptijd ook nog rentekosten betalen over dit BTW bedrag, terwijl je het BTW bedrag dan al lang terug hebt ontvangen na de BTW aangifte.

Kan ik over het maandelijkse leasebedrag ook de BTW terugvorderen?

Dit is niet mogelijk, omdat u bij het aanschaffen van de auto het volledige BTW bedrag hebt teruggevorderd. Je kunt daarom niet nogmaals de BTW terugvorderen. Uw maandelijks leasebedrag is dus BTW vrij.

Staan de maandelijkse termijnen vast?

Ja, de maandelijkse termijnen staan vast. U hebt wel de mogelijkheid om ervoor kiezen om meer in te lossen gedurende de looptijd. Wij informeren u graag wat mogelijk is.

Kan ik auto vroegtijdig inlossen?

Ja, u kunt vroegtijdig inlossen door extra maandtermijnen te betalen. Ook kun je tot het gehele openstaande saldo betalen. Let er wel op dat lease – en financieringsmaatschappijen er verschillende regels voor hebben, dus check eerst je leaseovereenkomst voor deze regels of laat je door in2leasing adviseren wat he beste past bij uw onderneming.

Wat gebeurt er aan het einde van mijn contract?

Zodra jij de laatste betaling hebt voldaan (en eventueel de betaling van de slottermijn hebt voldaan) is de auto volledig jouw eigendom, dus nu ook juridisch. Economisch eigenaar was u al vanaf het moment dat u de auto kocht.

Kan ik als particulier gebruik maken van Financial Lease?

Nee, helaas kunnen wij het product Financial Lease niet aanbieden aan particulieren. Het is uitsluitend bedoeld voor de zakelijke markt, maar wellicht is Private Lease veel interessanter voor je. Kijk eens bij onze Private Lease aanbiedingen

Ik heb een negatieve BKR-codering, kan ik bij jullie een auto leasen?

Wij hebben mogelijkheden voor eigenaren van eenmanszaken of VOF’s met een lopende achterstandscodering. Echter zijn de mogelijkheden wel beperkt, gezien de risico inschatting van leasemaatschappijen. Wij helpen u graag op weg naar een passende oplossing voor uw onderneming.

Wat is het verschil tussen een marge en btw auto?

Als je op zoek bent naar een occasion, dan krijg je te maken met BTW en marge auto’s. Over een BTW auto, kunt u als ondernemer de BTW terugvorderen en over een marge auto niet. De BTW van een marge auto is al een keer betaald door bijvoorbeeld een particulier, waardoor deze niet nogmaals betaalt hoeft te worden. Een marge auto is dus btw vrij.

Wat is bpm?

BPM is een belasting die alleen geldt voor personenauto’s en motorrijwielen. De BPM is afhankelijk van de nieuwprijs, uitstoot en leeftijd van de auto. Voor bestelauto’s voor ondernemers zijn aparte regels, de ondernemersregeling, waardoor de ondernemer vrijgesteld is van BPM betaling. Let er als ondernemer echter zeer goed op bij aanschaf van een gebruikte bedrijfsauto dat u handelt volgens de regels van belastingdienst als u in aanmerking wil komen voor vrijstelling BPM.

In2leasing bezoekadres

De Langkamp 1
3961 MR Wijk bij Duurstede

In2leasing bezoekadres

Heeft u vragen?

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Over de verschillende leasevormen of adviezen, of misschien heeft u op onze website niet precies de lease-auto gevonden die u zocht? Schroom dan niet ons te bellen of te mailen. Onze contactinformatie vindt u hieronder. 

E-mail

info@in2leasing.nl

Telefoon

0343-238001